Aanvraag ETA formulier Canada

Zoals afgesproken verzorgen wij voor u het ETA formulier voor uw reis naar Canada. Om dit formulier aan te kunnen vragen hebben wij de volgende informatie van u nodig:

Filiaal De Valk

Bij welk filiaal van De Valk heeft de aanvraag voor het ETA formulier ingediend?

NAW gegevens

Gegevens werkgever

Gegevens Opleiding

Eerdere aanvragen

Als u in het verleden een aanvraag hebt ingediend om naar Canada te komen, bijvoorbeeld met een studie- of werkvergunning, hebt u een UCI- nummer (Unique Client Identifier) ontvangen van de Canadese overheid.

Aanvullende gegevens

Werd u ooit een visum of vergunning geweigerd, werd u ooit toegang tot Canada ontzegd, of werd u ooit bevolen om Canada of een ander land/territorium te verlaten?

Indien u JA selecteert, moet u voor elke weigering het land opgeven waar u een visum of vergunning werd geweigerd, of waar u de toegang werd ontzegd, alsook de redenen die u door het land werden opgegeven.

Werd u ooit in hechtenis genomen, aangehouden, beschuldigd van of veroordeeld voor een strafbaar feit in om het even welk land/territorium?

Indien u JA selecteert, moet u voor elke arrestatie, beschuldiging of veroordeling aangeven waar (stad, land), wanneer (maand, jaar), de aard van de overtreding en de opgelegde straf.

Werd bij u, in de afgelopen twee jaar, tuberculose vastgesteld of was u in nauw contact met een persoon met tuberculose?

Is uw contact met tuberculose het gevolg van uw werk als een gezondheidszorgverlener?

Werd bij u ooit tuberculose vastgesteld?

Heeft u een van de volgende aandoeningen?

Document

Wij verzoeken u een kopie van uw paspoort toe te voegen. Deze hebben wij nodig om uw aanvraag in orde te maken.

U kunt uploaden in het formaat: JPG, PNG en PDF. Maximaal 2MB